Linköping

Dagen tar upp läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola. Simon Sjöholm är produktspecialist på Frölunda Data AB. Hans uppgift är att hitta tillgänglighetslösningar för personer med läs-, skriv- [...]