FÖR DIG
PÅ REGIONEN

  • Vi levererar tekniska hjälpmedel till flera Regioner på upphandlade avtal eller utanför sortiment. Vi önskar ge dig som köpare på Regionerna bästa möjliga service.
  • Vi erbjuder tjänster så som kompletterande och fördjupande utbildning på ny teknik för anställda och patient.
  • Utbildning på plats, Individuella utbildningar för patient, webinarium, för personalutbildning på distans, installation samt övrig teknik och utbildningstjänster.
kommunikation

KOMMUNIKATION

kognition

KOGNITION

alternativa styrsätt

ALTERNATIVA STYRSÄTT

läs och skriv

LÄS- & SKRIVVERKTYG

tidshjälpmedel

TIDSHJÄLPMEDEL

ljudutjämningssystem

LJUDUTJÄMNINGSSYSTEM

ARBETSPLATSANPASSNINGAR

LÄS MER

ARBETSFÖRMEDLINGEN

LÄS MER

SKOLA & KOMMUN

LÄS MER

REGIONER

LÄS MER